भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Daily usage: Hindi-Indian languages)(CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

माथा

भाल:, मस्तकम्
पंजाबी: मत्था
उर्दू: माथा (पेशानी)
कश्मीरी: ड्यकु
सिंधी: मथो
मराठी: कपाळ
गुजराती: माथुं
कोंकणी: माथो
नेपाली: निधार
बंगला: माथा मस्तक, शिर
असमिया: मूर, शिर
मणिपुरी: थीप, माथा
ओड़िआ: मथा
तेलुगु: नुदुरु
तमिल: नेट्टि
मलयालम: मस्तकम्, नट्टि
कन्‍नड: हणे

मुँह

मुखम्
पंजाबी: मूँह
उर्दू: मुँह
कश्मीरी: आस, मोख
सिंधी: मुंहुं
मराठी: तोंड, मुख
गुजराती: मों, मोढुं, मुख
कोंकणी: तोंड
नेपाली: मुख
बंगला: मुख
असमिया: मुख
मणिपुरी: चीन
ओड़िआ: मुंह
तेलुगु: मुखमु, नोरु
तमिल: वाय्
मलयालम: मुखम्, वाय्
कन्‍नड: मुख

मुट्ठी

मुष्टि:
पंजाबी: मुट्ठी
उर्दू: मुट्ठी
कश्मीरी: मोठ
सिंधी: मुठि
मराठी: मूठ
गुजराती: मूठ, मूठी, मुठ्ठी
कोंकणी: मूट
नेपाली: मुठी
बंगला: मुठा, मुठि, मुठो
असमिया: मुठि
मणिपुरी: खुतुम
ओड़िआ: मुष्ठि, मुठि मुठा
तेलुगु: पिडिकिलि
तमिल: मुष्टि (मूडिय कै)
मलयालम: मुष्टि
कन्‍नड: मुष्टि, मुष्ठि

मूँछ

श्मश्रु:
पंजाबी: मुच्छ
उर्दू: मूँछ
कश्मीरी: गोंछ़
सिंधी: मुछ
मराठी: मिशी
गुजराती: मूछ
कोंकणी: मिशी
नेपाली: जुँगा
बंगला: गोँफ
असमिया: गोंफ
मणिपुरी: नातोन शमाङ् कोय
ओड़िआ: मूछ, निशा
तेलुगु: मीसमु
तमिल: मीशै
मलयालम: मीश
कन्‍नड: मीसे

महा-विद्‍यालय (कालेज)

महाविद्यालय:
पंजाबी: महा-विदिआला
उर्दू: कालेज
कश्मीरी: कालेज
सिंधी: कालेज
मराठी: महाविद्‍यालय, कालेज
गुजराती: महाविद्‍यालय (कालेज)
कोंकणी: कलेज
नेपाली: कलेज
बंगला: कालेज, महाबिद्‍यालय
असमिया: महा-बिद्‍यालय
मणिपुरी: कालेज
ओड़िआ: महाबिद्‍यालय (कालेज)
तेलुगु: कालेजि
तमिल: कल्लूरि
मलयालम: काळेज्
कन्‍नड: कालेजु

मान्यता

मान्यता
पंजाबी: मानता
उर्दू: मंजूरी
कश्मीरी: मंजूरी
सिंधी: मञिता, मंज़ूरी
मराठी: मान्यता
गुजराती: मान्यता, मंजूरी
कोंकणी: मान्यता
नेपाली: मान्यता
बंगला: मान्यता (न्न), स्वीकृति
असमिया: स्वीकृति
मणिपुरी: शकखङ्बा
ओड़िआ: मान्यता, स्वीकृति
तेलुगु: गुर्तिंपु
तमिल: ओप्पुंदल्/अंगीकारम्
मलयालम: अंगीकारम्
कन्‍नड: मान्यते

मान्यता-प्राप्‍त

मान्य, मानित
पंजाबी: मानता-प्राप्‍त
उर्दू: तस्लीमशुदा
कश्मीरी: मनज़ूरशुदु
सिंधी: तस्लीम थियलु, मञियलु
मराठी: मान्यताप्राप्‍त
गुजराती: मान्यताप्राप्‍त, मंजूर
कोंकणी: मान्यता प्राप्‍त
नेपाली: मान्यताप्राप्‍त
बंगला: मान्यताप्राप्‍त (न्न), स्वीकृति प्राप्‍त
असमिया: स्वीकृति-प्राप्‍त, अभिज्ञात
मणिपुरी: शकखङ्लबा
ओड़िआ: मान्यताप्राप्‍त, स्वीकृति प्राप्‍त
तेलुगु: गुर्तिंपु पोंदिन
तमिल: ओप्पुदल पेट्ट/अंगीकरिक्क-प्पट्ट
मलयालम: अंगीकृतम्, अंगीकरिचु
कन्‍नड: मान्यतेपडेद

मनोविज्ञान

मनोविज्ञानम्
पंजाबी: मनोविगिआन
उर्दू: नफसियात
कश्मीरी: नफ़सियाथ
सिंधी: मनोविज्ञानु
मराठी: मानसशास्त्र
गुजराती: मनोविज्ञान (मनोधर्मविद्‍या, मानसशास्त्र)
कोंकणी: मनोविज्ञान
नेपाली: मनोविज्ञान
बंगला: मनोविज्ञान
असमिया: मनोबिज्ञान
मणिपुरी: साइकालोजी
ओड़िआ: मनोबिज्ञान
तेलुगु: मनस्तत्‍तव शास्त्रमु
तमिल: उळवियल्
मलयालम: मनश्शास्त्रम्
कन्‍नड: मनश्शास्त्र

मौसम विज्ञान

ऋतुविज्ञानम्
पंजाबी: मौसम-विगिआन
उर्दू: मौसिमयात
कश्मीरी: मौसमी सयनस
सिंधी: मौसम विज्ञानु
मराठी: हवामान शास्त्र
गुजराती: वायुचक्र शास्त्र
कोंकणी: हवामान शास्त्र
नेपाली: मौसिम-विज्ञान
बंगला: आवहाओया (आ) (ब) विज्ञान
असमिया: बतर-बिज्ञान
मणिपुरी: नुङशित्-नुङ्श् अइङ्-अशा खङ्नबा विज्ञान
ओड़िआ: पाणिपाग बिज्ञान
तेलुगु: वातावरण शास्त्रमु
तमिल: वानियल्
मलयालम: व्योमनिरीक्षण शास्त्रम्
कन्‍नड: ऋतुशास्त्र, हवामान-शास्त्र

मत

मतम्
पंजाबी: मत्‍त
उर्दू: राय (वोट)
कश्मीरी: राय
सिंधी: वोट, मतु
मराठी: मत
गुजराती: मत
कोंकणी: मत
नेपाली: मत
बंगला: मत, राय, भोट
असमिया: मत, भोट
मणिपुरी: मत
ओड़िआ: मत, भोट
तेलुगु: अभिप्रायमु, वोटु
तमिल: वाक्कु
मलयालम: सम्मति, वोट्टु
कन्‍नड: मत, ओटु

मतदाता

मतदाता
पंजाबी: मत्‍तदाता
उर्दू: राय दहिंदा (वोटर)
कश्मीरी: वोटर
सिंधी: वोटर, मतदाता
मराठी: मतदार, मतदाता
गुजराती: मतदार (मतदाता)
कोंकणी: मतदाता
नेपाली: मतदाता
बंगला: भोटदाता
असमिया: मतदाता
मणिपुरी: मत पीबा मी, भोटर
ओड़िआ: मतदाता, भोटर
तेलुगु: वोटरु
तमिल: वाक्काळर्
मलयालम: सम्मतिदायकन्, वोट्टर्
कन्‍नड: मतदार

मतदान

मतदानम्
पंजाबी: मत्‍तदान
उर्दू: रायदही (वोटिंग)
कश्मीरी: वोट द्‍युन
सिंधी: वोटिंग, मतदानु
मराठी: मतदान क्षेत्र
गुजराती: मतदान
कोंकणी: मतदान
नेपाली: मतदान
बंगला: भोटदान
असमिया: मतदान, भोटदान
मणिपुरी: भोटिंग, वोटिंग, भोट पीबा
ओड़िआ: मतदान, भोट
तेलुगु: वोटिंगु
तमिल: वाक्कळिप्पु
मलयालम: मतदानम्, वोटर्टटुप्पु
कन्‍नड: मतदान

मतपत्र

मत्‍तपत्रम्
पंजाबी: मत्‍तपत्‍तर
उर्दू: बेलेट-पेपर (रायनामा)
कश्मीरी: वोट
सिंधी: वोट जो काग़जु, मतपत्रु
मराठी: मतपत्रिका
गुजराती: मतपत्र
कोंकणी: मतपत्र
नेपाली: मतपत्र
बंगला: भोटपत्र
असमिया: भोट-पत्र, बेलट-पेपार
मणिपुरी: भोत की चे, बेलेट पेपर
ओड़िआ: मतदान पत्र, भोट कागज
तेलुगु: ब्यालटु पेपरु
तमिल: वाक्कुच्चीट्टु
मलयालम: बालट्टु पेप्पर
कन्‍नड: मतपत्र

मतपेटी

मतपेटी
पंजाबी: मत्‍तपेटी
उर्दू: बेलेट-बाक्स
कश्मीरी: वोटु सौ दूख
सिंधी: वोटनि जी पेती, मतपेती
मराठी: मतपेटी
गुजराती: मतपेटी
कोंकणी: मतपेटी
नेपाली: मतपेटिका/मतपेटी
बंगला: भोट बाक्स
असमिया: भोटर-बाकच, गुप्‍तभोटर-बाकस
मणिपुरी: भोत की उपु, बेलेत बोकस
ओड़िआ: भोट बाकस, मतदान बाकस
तेलुगु: ब्यालटु पेट्टे
तमिल: ओट्टुप्पोट्टि
मलयालम: वोट्टु पेट्टि
कन्‍नड: मतद पेट्टिगे

मताधिकार

मताधिकार:
पंजाबी: मत्‍त-अधिकार
उर्दू: हक़्के-रायदही
कश्मीरी: वोटुक़ हख
सिंधी: वोट जो हकु, मत-अधिकारु
मराठी: मताधिकार
गुजराती: मताधिकार
कोंकणी: मताधिकार
नेपाली: मताधिकार
बंगला: मताधिकार, भोटाधिकार
असमिया: मताधिकार, भोटाधिकार
मणिपुरी: भोत यादबगी अधिकार
ओड़िआ: मतदान अधिकार, भोट अधिकार
तेलुगु: वोटिंगु हक्कु
तमिल: वाक्कुरिमै
मलयालम: वोट्टवकाशम्
कन्‍नड: मताधिकार

मंत्र

मन्त्र:
पंजाबी: मंतर
उर्दू: अमल
कश्मीरी: मंथुर
सिंधी: मंत्रु
मराठी: मंत्र
गुजराती: मंत्र
कोंकणी: मंत्र
नेपाली: मंत्र
बंगला: मंत्र
असमिया: मंत्र
मणिपुरी: मंत्र, लाइशोन तीनशोन
ओड़िआ: मंत्र
तेलुगु: मंत्रमु
तमिल: मंतिरम्
मलयालम: मंत्रम्
कन्‍नड: मंत्र

मस्जिद

मुस्लिमपूजा-गृहम्
पंजाबी: मसीत, मसजिद
उर्दू: मस्जिद
कश्मीरी: मॅशीद
सिंधी: मस्जिद
मराठी: मशीद
गुजराती: मस्जिद
कोंकणी: मशीद
नेपाली: मस्जिद
बंगला: मसजिद
असमिया: मचिद, मचजिद
मणिपुरी: मस्जिद
ओड़िआ: मस्जिद
तेलुगु: मसीदु
तमिल: मसूदि
मलयालम: मुस्लिम पळळि
कन्‍नड: मसीदि

मूर्ति

मूर्ति:
पंजाबी: मूरती
उर्दू: मूर्ती
कश्मीरी: मूरथ
सिंधी: मूर्ती
मराठी: मूर्ती
गुजराती: मूर्ति (र्त्ति), मूरत, प्रतिमा
कोंकणी: मुर्ती
नेपाली: मूर्ति
बंगला: मूर्ति
असमिया: मूर्ति
मणिपुरी: मुर्त्‍ति, शक्‍तम
ओड़िआ: मूर्त्‍ति
तेलुगु: विग्रहमु
तमिल: विग्गिरहम्/शिलै
मलयालम: विग्रहम्
कन्‍नड: मूर्ति, विग्रह

माँ (माता)

माता
पंजाबी: माँ (माता), अम्मा
उर्दू: मा
कश्मीरी: मॉज
सिंधी: माउ
मराठी: आई
गुजराती: बा, मा, माता
कोंकणी: आवय, माऊली
नेपाली: आमा
बंगला: मा (माता)
असमिया: मा, आइ, माइ, जननी, मात
मणिपुरी: ईमा (उत्‍तम पुरुष) ममा (मध्यम पुरुष नमा (अन्य पुरुष)
ओड़िआ: मा (माता), बोउ
तेलुगु: अम्म
तमिल: अम्मा, ताय्
मलयालम: अम्म
कन्‍नड: अम्म, ताइ

मामा

मातुल:
पंजाबी: मामा
उर्दू: मामूँ
कश्मीरी: माम
सिंधी: मामो
मराठी: मामा
गुजराती: मामा
कोंकणी: मामा, मावळो
नेपाली: मामा
बंगला: मामा
असमिया: मामा
मणिपुरी: मामा
ओड़िआ: मामु
तेलुगु: मामय्य
तमिल: मामा
मलयालम: अम्मावन्, मामन्
कन्‍नड: मामा (माव)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App