भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Daily usage: Hindi-Indian languages)(CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

मामी

मातुलानी
पंजाबी: मामी
उर्दू: मुमानी
कश्मीरी: मामन्य
सिंधी: मामी
मराठी: मामी
गुजराती: मामी
कोंकणी: मामी, मावळण
नेपाली: माइजु, माइज्यू
बंगला: मामी, मामीमा
असमिया: मामी
मणिपुरी: इने (उत्‍तम पुरुष मने) (मध्यम पुरुष) नने (अन्य पुरुष)
ओड़िआ: माईं
तेलुगु: अत्‍तय्य
तमिल: मामि
मलयालम: अम्मावि, मामि
कन्‍नड: मामि

मौसा

मातृष्वसृपति:
पंजाबी: मासड़
उर्दू: ख़ालू
कश्मीरी: मासुव
सिंधी: मासड़ु
मराठी: मावशीचा नवरा
गुजराती: मासा
कोंकणी: मावसो
नेपाली: काका
बंगला: मेसोमशाइ
असमिया: महा
मणिपुरी: खुरा, काका
ओड़िआ: मउसा
तेलुगु: पेत्‍तल्लि भर्त, पिनतल्लि भर्त
तमिल: चिट्‍टप्पा (ताय्वऴि)
मलयालम: चिट्‍टप्पन्
कन्‍नड: चिक्‍कप्प (तायिय तंगिय गंड)

मौसी

मातृष्वसा
पंजाबी: मासी
उर्दू: ख़ाला
कश्मीरी: मासी
सिंधी: मासी
मराठी: मावशी
गुजराती: मासी (शी)
कोंकणी: मावशी
नेपाली: काकी, छेमा
बंगला: मासी, मासिमा
असमिया: माही
मणिपुरी: इंदोमचा, इमाबोक
ओड़िआ: माउसी
तेलुगु: पेत्‍तल्लि, पिनतल्लि
तमिल: चित्‍ति (ताय्वऴि)
मलयालम: चिट्‍टम्म, चिट्‍ट
कन्‍नड: चिक्‍कम्म (तायियतंगि)

मुंडन

चूडाकरणम्
पंजाबी: झंड, मुंडन
उर्दू: अक़ीक़ा (मुंडन)
कश्मीरी: ज़रु कासय
सिंधी: मुनणु
मराठी: मुंडण
गुजराती: चौल संस्कार, वाळमोवाळा, उतराववानो संस्कार
कोंकणी: मुंडन
नेपाली: मुण्डन
बंगला: मुंडन, मस्तक मुणुन
असमिया: मुण्डन
मणिपुरी: लू कोक्पा
ओड़िआ: मुंडन
तेलुगु: पुट्‍टु वेट्रुकलु, मुंडनमु
तमिल: मुडि एडुत्‍तुल्
मलयालम: मुंडनम्
कन्‍नड: मुंडन

मुख्यालय

मुख्यालय:
पंजाबी: सदर मुकाम
उर्दू: सद्र मुक़ाम
कश्मीरी: सदर दफतर
सिंधी: हेड आफ़ीस
मराठी: मुख्यालय
गुजराती: सदर, मुकाम
कोंकणी: मुख्यालय
नेपाली: सदरमुकाम, मुख्यालय
बंगला: प्रधान (जा)
असमिया: मुख्य कार्यालय
मणिपुरी: मरुओइबा लोइशङ्, मरुओइबा ऑफिस
ओड़िआ: मुख्य-कार्यालय
तेलुगु: मुख्य कार्यालयमु
तमिल: तलैमै अगम् तलैमै चेयलगम्
मलयालम: कैंद्र कार्यालयम्
कन्‍नड: मुख्य-कार्यालय, कचेरि

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App