भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ପଣସ

ପାଞ୍ଚେ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପଣସ ଫଳ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ରହେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ପାଞ୍ଚା କାୟା କୋୟେ କୋୟେ ମାନ୍ତା

ପତଳା

ୱାଥିଲି

ପତାକା

ଜେଣ୍ଡା / ଜାଣ୍ଡା

ପତାକା

ଜାଣ୍ଡା

ପତାକାଟି ଉଡ଼ାଅ

ଜେଣ୍ଡା ତୁଡ଼ସ୍‌ପା

ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା

ଆକଡୁୟାନାଦ୍

ପଥର

କାଲକ୍

ପଥର

କାଲ୍‌ଗୁଣ୍ଡୁମ୍

ପଥର ଖୋଳିବା

ଖୱାଲ

ପଥରଖଣୀ

କାଲ୍‌ଗୁଣ୍ଡ ମିଲ୍

ପଦ୍ମ

ତା’ମର
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପଦ୍ମଫୁଲ ସୁନ୍ଦର
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ତା’ମର ପୁଙ୍ଗାର ସାୟା

ପଦ୍ମ

ତାମଡ଼୍ ପୁଙ୍ଗାର

ପବନ

ଗାଲ

ପବନ ବହିବା

ଗା’ଲ୍ ୱାଦାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ପବନ ବଢିଆ ବହୁଅଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଗାଲ୍ ସାୟା ତୋ’ଲୋ ମିନ୍ଦି

ପବିତ୍ର କରିବା

ଜାତ୍ ଇଦାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଜାତି ଏର୍‌ ଇସ୍ ଗୁଡ଼ିୟାଦା ଲୋପି ଆନ୍ଧିକା

ପରଦା

ଗୁମାବାର୍‌କା

ପରାଧୀନ

ୱେରେ

ପରାମର୍ଶ ଦେବା

କେସ୍ ଇଦା ନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଡାକ୍ତର ମାତ୍ ତିନ୍ଦାନୋଙ୍କ କେସ୍ / ଅପ୍ପି ଇତ୍‌ଥୋଣ୍ଡ

ପରାମାତ୍ମା

ଆକାମ୍‌ମାନ୍

ପରାସ୍ତ କରିବା

ଓଡ଼ସ୍ପାନାଦ
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ସେମାନେ କ୍ରିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ଉର୍ କ୍ରିକେଟ ତା’ ଓଡ଼ି ଆତ୍‌ଥୋର୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App