भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

English-Kannada Nighantu (University of Mysore)

University of Mysore

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

pa

(ಚರಿತ್ರೆ)

ಪಾ; ನ್ಯೂಸಿಲಂಡ್‍ನ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ) ಹಳ್ಳಿ; (ಈಗಿನ ಪ್ರಯೋಗ) ಮಯೋರಿ ಹಳ್ಳಿ.

pabulum

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಕೆಳದರ್ಜೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ) ಆಹಾರ; ಮೇವು; ತಿಂಡಿ; ತೀನಿ.
 • (ರೂಪಕವಾಗಿ) (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ) (ಪುಷ್ತಿದಾಯಕ) ಆಹಾರ: mental pabulum ಮನಸ್ಸಿನ, ಮಾನಸಿಕ – ಆಹಾರ.
 • ವಸ್ತು; ಗ್ರಾಸ: the interview provides pabulum to contemporary historians ಆ ಸಂದರ್ಶನವು ಸಮಕಾಲೀನ ಚರಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಗ್ರಾಸ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

PABX

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

(ಬ್ರಿಟಿಷ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) private automatic branch exchange.

paca

ನಾಮವಾಚಕ

ಪ್ಯಾಕ; ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ, ಬಾಲವಿಲ್ಲದ, ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ, ಕ್ಯೂನಿಕ್ಯಲಸ್‍ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಒಂದು ಜಾತಿಯ ದಂಶಕ (ಪ್ರಾಣಿ).

pace

ನಾಮವಾಚಕ

ಪದಗುಚ್ಛ

  1. (ನಡಗೆಯಲ್ಲಿ, ಓಟದಲ್ಲಿ) ಹೆಜ್ಜೆದಾಪು.
  2. (ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ) ಒಂದು ದಾಪಿನ ದೂರ; ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರ (ಸುಮಾರು 75 ಸೆಂ.ಮೀ. ಯಾ 30 ಅಂಗುಲ).
  3. ನಡಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆಲಕ್ಕೂರಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಊರುವಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ದೂರ (ಸುಮಾರು 60 ಅಂಗುಲ).
 • ನಡಗೆಯ, ಓಟದ ವೇಗ: with breathless pace ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ.
 • ವೇಗ:
  1. (ರಂಗಭೂಮಿ) ಪ್ರದರ್ಶನದ, ಅಭಿನಯದ ವೇಗ.
  2. (ಸಂಗೀತ) (ಗಾಯನದ ಯಾ ವಾದನದ) ನಡೆ; ಗತಿ: with great pace ದ್ರುತಗತಿಯಲ್ಲಿ; ವೇಗವಾಗಿ. with slow pace ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ; ನಿಧಾನವಾಗಿ.
 • ಬೆಳವಣಿಗೆಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ, ಪ್ರಗತಿಯ – ಪ್ರಮಾಣ (ಅನೇಕ ವೇಳೆ ರೂಪಕವಾಗಿ): the pace of development in science ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ.
  1. ನಡೆ; ನಡಗೆ; ನಡೆಯುವ, ಓಡುವ – ರೀತಿ.
  2. ನಡೆ; ನಡಗೆ; ಗತಿ; ಕ್ರಮಣ; ಗಮನ; (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರಬೇತು ಮಾಡಿದ ಕುದುರೆ, ಹೇಸರಗತ್ತೆ, ಮೊದಲಾದವುಗಳ) ಹಲವು ತೆರನ ನಡಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು: rode at an ambling pace ಕುಲುಕು ನಡಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ.
 • ಕುಲುಕು ನಡೆ; ಬಳುಕು ಗತಿ.
 • (ಕ್ರಿಕೆಟ್‍) ಬೋಲ್‍ ಮಾಡುವ ವೇಗ.
 • (ಕ್ರಿಕೆಟ್‍) (ಆಡುವ) ಪಟ್ಟೆಯ ವೇಗ; ಆಡುವ ನೆಲದ ಪಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪುಟಿಯುವ ಚೆಂಡಿನ ವೇಗದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಬೀರಿರಬಹುದಾದ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಮಾಣ: difference in pace of matting and turf wickets ಹಾಸುಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತು (ಹುಲ್ಲು) ಹೆಪ್ಪುಪಟ್ಟೆಗಳ ವೇಗಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.
 • ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಯಾ ವೇದಿಕೆ.

pace

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

 • (ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ) ನಡೆ; ಹೋಗು.
 • (ಸವಾರ, ಓಟಗಾರ, ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ) ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸು.
 • (ದೂರವನ್ನು) ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಅಳೆ.
 • (ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಾ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ) ಸಾಗು; ಪಯಣಿಸು; ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡು.
 • (ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು) ತೋರಿಸಿಕೊಡು; ಕಲಿಸು; ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡು: pace a horse ಕುದುರೆಗೆ ನಡಿಗೆಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡು.

pace

ಉಪಸರ್ಗ

(ವಿರುದ್ಧಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸೂಚಿಸುವಲ್ಲಿ) ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾದರೆ; ಅಪ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ; ಅಪ್ಪಣೆ ಬೇಡಿ: I do not, pace Mr. Smith, agree with his ideas ಮಿಸ್ಟರ್‍ ಸ್ಮಿತ್‍ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.

pace bowler

ನಾಮವಾಚಕ

(ಕ್ರಿಕೆಟ್‍) ವೇಗದ ಬೋಲರು; ‘ಸ್ಪಿನ್‍’ ಮಾಡದೆ ಬಿರುಸಾಗಿ ಬೋಲ್‍ ಮಾಡುವವ.

pace-setter

ನಾಮವಾಚಕ

 • ನಾಯಕ; ಮುಂದಾಳು; ನೇತಾರ.
 • = pacemaker(a).
 • ಮಾದರಿ; ಇತರರು ಅನುಕರಿಸಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದವರು: that firm was the pace-setter in car design for many years ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು.

pace-stick

ನಾಮವಾಚಕ

ಗತಿಮಾಪಕ; ಹೆಜ್ಜೆಯ ದೂರವನ್ನು ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುವ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಿಕ್ಷಕನ ಒಂದು ಇಗ್ಗಾಲಿ ಸಲಕರಣೆ.

paced

ಗುಣವಾಚಕ

 • ಗತಿಯ; ಗಮನದ; ವೇಗದ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಪ್ರತ್ಯಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ): slow-paced ನಿಧಾನ ಗತಿಯ.
 • ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಅಳೆದ; ಕ್ರಮಿಸಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ.
 • ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ; ಗತಿ ನಿಯಾಮಕನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ: a paced mile ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಒಂದು ಮೈಲಿ (ದೂರ).

pacemaker

ನಾಮವಾಚಕ

ಗತಿ – ನಿಯಾಮಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿಯಂತ್ರಕ:

 • ಓಟದ ಪಂದ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ವೇಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು, ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾ ಓಡುತ್ತಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವನು.
 • ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ, ಅದರ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಹೃದಯದ ಭಾಗ ಯಾ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೃತಕ ವಿದ್ಯುದುಪಕರಣ.

pacer

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ) ಕುಲುಕು ನಡೆಯ ಕುದುರೆ; ಜಗ್ಗು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಕುದುರೆ.
 • ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.
 • = pacemaker.

pacha

ನಾಮವಾಚಕ

pasha ಎಂಬ ಪದದ ರೂಪಾಂತರ.

pachinko

ನಾಮವಾಚಕ

(ಜಪಾನೀಯರು ಆಡುವ) ಪಿನ್‍ಬಾಲ್‍ನಂಥ ಒಂದು ಆಟ.

pachisi

ನಾಮವಾಚಕ

ಪಚ್ಚೀಸಿ (ಆಟ); ಆರು ಕವಡೆಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚೌಕಾಬಾರ (ಆಟ).

pachyderm

ನಾಮವಾಚಕ

 • ಮಂದಚರ್ಮಿ; ದಪ್ಪ ಚರ್ಮವಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನೆ ಯಾ ಘೇಂಡಾಮೃಗ, ಖಡ್ಗಮೃಗ).
 • (ರೂಪಕವಾಗಿ) ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದವನು; ಎಮ್ಮೆ ಚರ್ಮ(ದ ವ್ಯಕ್ತಿ); ಗೇಲಿ, ಅಪಮಾನ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನು.

pachydermatous

ಗುಣವಾಚಕ

 • ಮಂದಚರ್ಮಿಯ; ಮಂದಚರ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ.
 • ದಪ್ಪಚರ್ಮದ; ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲ್ಲದ; (ಗೇಲಿ, ಅಪಮಾನ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದ: a pachydermatous indifference to insults ಅಪಮಾನಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಂಥ ಔದಾಸೀನ್ಯ, ಉಪೇಕ್ಷೆ.

pacific

ಗುಣವಾಚಕ

 • ಶಾಂತಿಮುಖವಾದ; ಶಾಂತಿಕರ; ಶಾಂತಿಯುತ; ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣ; ಪ್ರಶಾಂತ; ಶಾಂತ(ಸ್ವಭಾವದ).
 • ಶಾಂತಿಯ; ಶಾಂತಿಸಂಬಂಧವಾದ: pacific overtures ಶಾಂತಿ(ಸಂಬಂಧವಾದ) ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು.
 • (Pacific) ಪೆಸಿಹಿಕ್‍ ಯಾ ಶಾಂತಮಹಾಸಾಗರದ ಯಾ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ.

Pacific

ನಾಮವಾಚಕ

ಪದಗುಚ್ಛ

ಶಾಂತಮಹಾಸಾಗರ; ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ, ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೂ ನಡುವಣ ಪೆಸಿಹಿಕ್‍ ಮಹಾಸಾಗರ. the pacific = Pacific.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App