भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

English-Kannada Nighantu (University of Mysore)

University of Mysore

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tabaret

ನಾಮವಾಚಕ

ಸ್ಯಾಟಿನ್‍ ಪಟ್ಟೆಬಟ್ಟೆ; ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ, ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಟಿನ್‍ ಪಟ್ಟೆಗಳಿರುವ ಬಟ್ಟೆ.

tabasco

ನಾಮವಾಚಕ

 • ಘಾಟುಮೆಣಸು; ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್‍ ಫೂಟ್‍ಸನ್ಸ್‍ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡುವ, ಘಾಟಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಣಸು.
 • (Tabasco) (ವಾಣಿಜ್ಯನಾಮ) ಬ್ಯಾಸ್ಕೋ; ಇದರಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನ.

tabbouleh

ನಾಮವಾಚಕ

(ಗೋಧಿ ತರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ, ಅರೇಬಿಯನ್ನರ) ತರಕಾರಿ ಪಚ್ಚಡಿ; ಕೋಸುಂಬರಿ.

tabby

ನಾಮವಾಚಕ

 • ನೆಯ್ದ ಸಾದಾ ಹೆಣಿಗೆ.
 • ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲದ ಅಲೆಗಳ ಗುರುತುಗಳುಳ್ಳ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆಯ) ತೆರೆಯಿಡಿದ ಬಟ್ಟೆ.
 • ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟೆ ಯಾ ಚುಕ್ಕಿ ಇರುವ ಬಊದು ಯಾ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಬೆಕ್ಕು.
 • ಯಾವುದೇ ನಾಡುಬೆಕ್ಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಬೆಕ್ಕು.
 • (ಹೀನಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯೋಗ) ಹರಟೆಮಲ್ಲಿ; ಗೊಡ್ಡುಹರಟೆಯ ಹೆಂಗಸು; (ಬ್ರಿಟಿಷ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಹರಟೆಯ ವೃದ್ಧಕನ್ಯೆ.

tabby cat

ನಾಮವಾಚಕ

= tabby\((3)\).

tabernacle

ನಾಮವಾಚಕ

ಪದಗುಚ್ಛ

Feast of Tabernacles = Succoth.

 • (ಬೈಬ್‍ಲ್‍) (ಹಗುರ) ವಸತಿ; ಡೇರೆ; ಗುಡಾರ; ಚಪ್ಪರ; ಗುಡಿಸಲು; ಪರ್ಣಶಾಲೆ; ಹಗುರವಾದ ರಚನೆಯ ಸ್ಥಿರ ಯಾ ಚರ ನಿವಾಸ.
 • (ಯೆಹೂದ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ) ಆರಾಧನಾ ಗುಡಾರ; ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿನಲ್ಲಿ ನೆಲಸುವ ಮುನ್ನ, ಆರಾಧನಾ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದ ಗುಡಾರ.
 • (ಸಂಪ್ರದಾಯೇತರ ಕ್ರೈಸ್ತಪಂಥಗಳ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂಜಾಮಂದಿರ.
 • (ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ) ಪವಿತ್ರ ಸಂಪುಟ; ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ ರೊಟ್ಟಿಯ ಯಾ ಬ್ರೆಡ್ಡಿನ ಪಾತ್ರೆ ಯಾ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಿಡುವ ಅಲಂಕಾರದ ಸಂಪುಟ.
 • (ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ) (ಅಲಂಕಾರದ, ಚಿತ್ರಕೆಲಸದ ವಿತಾನವುಳ್ಳ, ಚಾಚುಚಾವಣಿ ಇರುವ) ಗೂಡು; ಕೋಷ್ಠ.
 • (ನೌಕಾಯಾನ) ಕೂವೆಯ ಕೀಲುಪೀಠ; ದೋಣಿಯು ಸೇತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೋಣಿಯ ಕೂವೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಕುಳಿ ಯಾ ಕೀಲು ಹಲಗೆ ಜೋಡಿ.
 • (ರೂಪಕವಾಗಿ) ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ.

tabernacle

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಸಮಾಡು, ಬಿಡಾರ ಹೂಡು.

 • ಹಗುರ ವಸತಿ ಯಾ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು.
 • ಪವಿತ್ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಡು.

tabernacle-work

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ) ಗೂಡಲಂಕಾರ; ಚಾವಣಿಯಲಂಕಾರ.
 • ಅಲಂಕೃತ ಚಾಚುಚಾವಣಿ ಗೂಡುಗಳ ಸಾಲು.

tabernacled

ಗುಣವಾಚಕ

(ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ) ಅಲಂಕಾರದ ಗೂಡುಗಳಿರುವ; ಗೂಡಲಂಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ.

tabes

ನಾಮವಾಚಕ

ಪದಗುಚ್ಛ

tabes dorsalis ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿಯ ಕ್ಷಯ ರೋಗ.

 • ಕ್ಷಯ (ರೋಗ).
 • ಚಲನವಿಭ್ರಮ; ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ತಪ್ಪಿ, ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಮಿದುಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ರೋಗ.

tabetic

ಗುಣವಾಚಕ

(ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿದುಳುಬಳ್ಳಿಯ) ಕ್ಷಯ ಹಿಡಿದ ಯಾ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾ ಆ ರೋಗದಿಂದ ಕೃಶವಾದ ಅಂಗಗಳುಳ್ಳ.

tabinet

ನಾಮವಾಚಕ

ತೆರೆಯಿಡಿಸಿದ, ತರಂಗ ರಚನೆಯ–ರೇಷ್ಮೆಮಿಶ್ರಿತ ಉಣ್ಣೆಬಟ್ಟೆ.

tabla

ನಾಮವಾಚಕ

(ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ) ತಬಲ; ಮೃದಂಗ.

tablature

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಸಂಗೀತ) (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂತಿಯ ಮೀಟು, ತಾಳ ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ವಿನಾ ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ) ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರ ಪದ್ಧತಿ.
 • (ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಯೋಗ) ಮಾನಸಿಕ ಚಿತ್ರ; ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ವರ್ಣನೆ.

table

ನಾಮವಾಚಕ

ಪದಗುಚ್ಛ

 • ಮೇಜು.
 • ಮೇಜು; ಪೀಠ; ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಚಪ್ಪಟೆ ತಲ: altar table ಬಲಿಪೀಠ; ಪೂಜೆಯ ಮೇಜು. bird table ಹಕ್ಕಿ ಕೂರುವ ಮೇಜು.
  1. (ಮನೆಯ) ಊ(ಕ್ಕೆ ಬಡಿಸುವ ಆಹಾರ); ಭೋಜನ: keeps a good table ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸೊಗಸಾದ ಊಟ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
  2. ಭೋಜನಗೋಷ್ಠಿ; ಊಟ ಮೊದಲಾದವುಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಜಿನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರ ಗುಂಪು.
 • ಮೇಜು; ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯಾ ಯಂತ್ರವು ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲು ಬಳಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ, ಚಪ್ಪಟೆಭಾಗ.
 • (ಶಾಸನ ಕೆತ್ತಲು ಬಳಸುವ) ಕಲ್ಲಿನ ಯಾ ಮರದ ಫಲಕ, ಹಲಗೆ ಯಾ ಚಪ್ಪಡಿ.
 • ಫಲಕ ಲೇಖನ; ಹಲಗೆ ಬರಹ; ಇಂಥ ಫಲಕದ ಮೇಲಿನ ಲಿಖಿತ ವಿಷಯ.
 • = tableland.
 • (ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ)
  1. (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯತಾಕಾರದ) ಚಪ್ಪಟೆ ಮೇಲ್ಮೈ.
  2. ಕಾರ್ನೀಸು; ಸಮತಲದ ಅಲಂಕಾರ ಭಾಗ.
  1. ರತ್ನಗಳ ಮುಖ, ಪಟ್ಟೆ ಯಾ ಚಪ್ಪಟೆ ಮೇಲ್ಮೈ.
  2. ಎರಡು ಪಟ್ಟೆಯ ರತ್ನ; ಎರಡು ಚಪ್ಪಟೆ ಮುಖಗಳಿರುವ (ಕಡೆದ) ರತ್ನ.
 • ‘ಬ್ಯಾಕ್‍ಗ್ಯಾಮನ್‍’ ಆಟದ ಮಡಿಚು ಮೇಜಿನ ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಯಾ ಕಾಲು ಭಾಗ.
 • (‘ಬ್ರಿಡ್ಜ್‍’ ಆಟದಲ್ಲಿ) ಕಲ್ಪಿತ ಆಟಗಾರ.
 • (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ)
  1. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ; ಕೋಷ್ಟಕ; ತಃಖ್ತೆ: a table of contents ವಿಷಯಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ.
  2. ಕೋಷ್ಟಕ ಯಾ ತಃಖ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ.
  3. = $^1$multiplication table.

table

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

 • (ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಯಾ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ಮಸೂದೆ ಮೊದಲಾದವನ್ನು) ಮಂಡಿಸು; ತರು.
 • ನಾವೆಯ ಹಾಯಿಯನ್ನು ಅಗಲವಾದ ಮಡಿಕೆಯಂಚಿನ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಪಡಿಸು.
 • (ವಿಷಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು) ಮುಂದೂಡು; ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕು.

table d’hote

ನಾಮವಾಚಕ

ಪದಗುಚ್ಛ

ನಿಗದಿತ ಭೋಜನ; ನಿಗದಿ ಊಟ; (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ) ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಊಟ. table d’hote dinner ಕಡಿಮೆ ಐಟಂಗಳಿರುವ, ನಿಗದಿತ ಬೆಲೆಯ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೋಟೆಲಿನ, ಊಟ.

table knife

ನಾಮವಾಚಕ

ಮೇಜಿನ ಯಾ ಊಟದ ಚಾಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಊಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಚಾಕು.

table licence

ನಾಮವಾಚಕ

ಮೇಜು–ಲೈಸನ್ಸ್‍, ಪರವಾನೆ; ಊಟದ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದೆನ್ನುವ ಪರವಾನಗಿ.

table linen

ನಾಮವಾಚಕ

ಮೇಜುಬಟ್ಟೆ; ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡುವ ಬಟ್ಟೆ, ಕರವಸ್ತ್ರಗಳು, ಮೊದಲಾದವು.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App