भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

English-Kannada Nighantu (University of Mysore)

University of Mysore

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

tactual

ಗುಣವಾಚಕ

ಸ್ಪರ್ಶ್ಯ; ಸ್ಪಾರ್ಶ; ಸ್ಪರ್ಶಗ್ರಾಹ್ಯ; ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ; ಮುಟ್ಟಿ ತಿಳಿಯುವ.

tad

ನಾಮವಾಚಕ

(ಅಮೆರಿಕನ್‍ ಪ್ರಯೋಗ, ಆಡುಮಾತು) ಸ್ವಲ್ಪ; ತುಸು; ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣ (ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ): a tad too salty ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ (ಆಗಿದೆ).

tadpole

ನಾಮವಾಚಕ

(ಉಭಯಚರ ಜೀವಿಯ) ಗೊದಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿ; ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲವಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಿವಿರುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುವಾಗಿನ ಕಪ್ಪೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬಾಲದ ಮರಿ.

taedium vitae

ನಾಮವಾಚಕ

ಜೀವನ ಜುಗುಪ್ಸೆ; ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ರೋಗದಂಥ ಜೀವನದ ಬೇಸರಿಕೆ, ಸ್ಥಿತಿ.

taenia

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಕ್‍ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ) ಕಂಬದ ಬೋದಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ತೊಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ನೀಸಿನ ನಡುವಣ ಗೋಲು ಪಟ್ಟೆ.
 • (ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ) ಪಟ್ಟಿಯಂಥ ಭಾಗ (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿದುಳಿನ ಯಾ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು).
 • (ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ) ಟೀನಿಅ ಕುಲದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟೀನಿಅ ಸ್ಯಾಜಿನಾಟ ಮತ್ತು ಟೀನಿಅ ಸೋಲಿಯಮ್‍ ಕುಲದ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರೋಪಜೀವಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ, ದೊಡ್ಡ ಲಾಡಿಹುಳು.
 • (ಗ್ರೀಕ್‍ ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ) ತಲೆಪಟ್ಟಿ; ಕೂದಲು ಕಟ್ಟು.

taenioid

ಗುಣವಾಚಕ

 • ಪಟ್ಟಿಯಾಕಾರದ.
 • ಲಾಡಿಹುಳುಗಳ.

taffeta

ನಾಮವಾಚಕ

ಟ್ಯಾಹೆಟ; (ಸಾದಾ ನೇಯ್ಗೆಯ) ಹೊಳೆಯುವ, ಉತ್ತಮ ರೇಷ್ಮೆ ಯಾ ರೇಷ್ಮೆಯಂಥ ಬಟ್ಟೆ.

taffrail

ನಾಮವಾಚಕ

(ನೌಕಾಯಾನ) ಹಡಗಿನ ಹಿಂಗೋಟಿನ ಯಾ ಹಿಂಭಾಗದ ಸುತ್ತ ಹಾಕಿರುವ ಹಳಿ, ಕಂಬಿ (ಸಾಲು), ಕಟಕಟೆ.

Taffy

ನಾಮವಾಚಕ

(ಆಡುಮಾತು) (ಅಡ್ಡಹೆಸರು) ವೇಲ್ಸಿನವನು (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಬಳಕೆ).

taffy

ನಾಮವಾಚಕ

(ಅಮೆರಿಕನ್‍ ಪ್ರಯೋಗ)

 • ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಿಠಾಯಿ.
 • ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮುಖಸ್ತೋತ್ರ; ಪೊಳ್ಳು ಹೊಗಳಿಕೆ.

tafia

ನಾಮವಾಚಕ

(ವೆಸ್ಟ್‍ ಇಂಡೀಸ್‍) ಕಾಕಂಬಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ‘ರಮ್‍’ (ಮದ್ಯ).

tag

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಬಊಟಿನ) ಒಳತೂರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಲಾಡಿ ತುದಿಯ ಲೋಹದ ಯಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಮುಳ್ಳು, ಮೊನೆಕಟ್ಟು.
 • ಬಊಟಿನ ಎಳೆ ಕುಣಿಕೆ; ಬಊಟು ಧರಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲು ಅದರ ಬೆನ್ನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಣಿಕೆ.
 • ವಿಳಾಸಪಟ್ಟಿ; ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲಾದ ವಿಳಾಸ, ಬೆಲೆ, ಮೊದಲಾದವುಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಿ.
 • (ಅಮೆರಿಕನ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕ.
 • (ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವಿನ) ಜೂಲು ತುದಿ ಯಾ ಜೂಲು ಅಂಚು.
 • ಕುರಿಯ ಮೈಮೇಲಿನ ಉಣ್ಣೆಯ ಬೊಂತೆಗಂಟು.
 • ಅನುಬಂಧ; ಸೇರಿಸಿದುದು.
 • (ರಂಗಭೂಮಿ) ಭರತವಾಕ್ಯ; ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾಷಣ.
 • ಸವಕಲಾದ ಪದಗುಚ್ಫ; ಚರ್ವಿತಚರ್ವಣ; ಹಳಸಲಾದ–ಉಲ್ಲೇಖನ, ಉದಾಹರಣೆ.
  1. ಹಾಡಿನ ಪಲ್ಲವಿ.
  2. ಅನುಬಂಧ; ಕೃತಿಯ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಗೀತಭಾಗ.
 • (ಪ್ರಾಣಿಯ) ಬಾಲ ಯಾ ಬಾಲದ ತುದಿ.

tag

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಪದಗುಚ್ಛ

tag along ಸುಮ್ಮನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಯಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರು.

 • ಬಊಟಿನ ಲಾಡಿಗೆ ಲೋಹದ ಮೊನೆ ಹಾಕು.
 • (ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗೆ) ಅನುಬಂಧ ಯಾ ಅನುಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸು.
 • ಒಂದು ಲೇಖನ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸು.
 • ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸು ಯಾ ಸೇರಿಸು.
  1. (ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ) ಪ್ರಾಸ–ಒದಗಿಸು, ಹೊಂದಿಸು.
  2. ಪ್ರಾಸಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಣೆ.
 • (ಕುರಿಯ) ತುಪ್ಪಬೊಂತೆ ಹಾಗೂ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕು.
 • (ಆಡುಮಾತು) ಬಾಲದಂತೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸು; ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋಗು: I tagged him to an old house ನಾನು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ ( ಅಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಹ).
 • ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗು.
 • (ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ) ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿ ಯಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸು, ಹಚ್ಚು ಯಾ ಕಟ್ಟು.
 • (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‍) (ಒಂದು ದತ್ತಾಂಶದ ಬಾಬನ್ನು) ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯಲು ಅದರ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸು.
 • = $^2$label(3).

tag

ನಾಮವಾಚಕ

 • (ಮಕ್ಕಳ) ಜೂಟಾಟ; ಚೂಟಾಟ; ಹಿಡಿಯುವ ಯಾ ಮುಟ್ಟುವ ಆಟ.
 • (ಬೇಸ್‍ಬಾಲ್‍ ಆಟ) ಓಟಗಾರನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು.

tag

ಸಕರ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ

 • (ಜೂಟಾಟದಲ್ಲಿ) ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟು.
 • (ಬೇಸ್‍ಬಾಲ್‍) ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಯಾ ಚೆಂಡಿರುವ ಕೈಯಿಂದ ಓಟಗಾರನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ‘ಔಟ್‍’ ಮಾಡಿಸು.

tag end

ನಾಮವಾಚಕ

(ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) ಅಂತ್ಯಾವಶೇಷ; ಕೊನೆಯುಳಿಕೆ; ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು.

tag-day

ನಾಮವಾಚಕ

(ಅಮೆರಿಕನ್‍ ಪ್ರಯೋಗ) = $^1$flag-day.

Tagalog

ನಾಮವಾಚಕ

 • ಹಿಲಿಪೀನ್ಸ್‍ ದ್ವೀಪಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜನಾಂಗದವನು.
 • ಹಿಲಿಪೀನ್‍ ದ್ವೀಪ ನಿವಾಸಿಗಳ ಭಾಷೆ.

Tagalog

ಗುಣವಾಚಕ

ಟಗಾಲಾಗ್‍ ಜನಾಂಗದ ಯಾ ಭಾಷೆಯ ಯಾ ಅವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ.

tagetes

ನಾಮವಾಚಕ

ಟಜೀಟೀಸ್‍ ಎಂಬ ಕುಲದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಜ್ಜ್ವಲ ಹಳದಿ ಯಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳಿರುವ, ಚೆಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಗದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App