भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ପ୍ରତିମା

ମୂର୍ତ୍ତି

ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ହ’ପାରାଅ

ପ୍ରଥମତଃ

ମୁଣ୍ଡିଇତେ/ଏଟେଃ ଏତେ

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ

ଦୁୟେନ୍‍ ଗୁରୁ

ପ୍ରବେଶ

ବଲନ/ବଲ

ପ୍ରମାଣ

ପର୍‍ମାଣ

ପ୍ରଶ୍ୱାସ

ସିଦେଂ

ପ୍ରସାଦ

ପାସିଡ୍

ପ୍ରସ୍ଥାନ

ଅନଲ୍ଲ

ପ୍ରହରୀ

ହରତାନିଃ

ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ

ଜୀବନ ଦାଣ୍ଡେ/ଜୀବନ ସିକି

ପ୍ରାଣୀ

ଜିଉ

ପ୍ରାଣୀଜଗତ

ଜୀଉ ସକୱା

ପ୍ରାର୍ଥନା

ଗୱାରି

ପ୍ରାର୍ଥନା

ଗୁହାରୀ

ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ

ହାଲ୍‍ଦୁଃ

ପ୍ରେମିକ

ଲୁବିଏ କଆ

ପ୍ରେମିକା

ଲୁବିଏ କୁଇ

ପ୍ରୌଢ଼

ସାବାଳକ/ହାରାସେପେଡ଼/କଆ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App