भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Ho Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

< previous12Next >

ରକ୍ତ

ମାୟାଁମ୍

ରକ୍ଷିତା

ଏରା ଅଚଃ

ରଙ୍ଗ

ରଂ

ରଜନୀଗନ୍ଧା

ନିଦାସଆନ/ଜାପିଡ୍ ସୁଆନ୍

ରଣା

ସାକମ୍‍ବିଞ୍ଜ

ରଣା

ସାକମବିଂ

ରତ୍ନ

ସିଙ୍ଗେର୍

ରପ୍ତାନି

ଚାନାଲ୍‍

ରବି

ରୁଇ

ରବିବାର

ରୁଇହାର

ରସି

ବାୟାର୍‍

ରସୁଣ

ରାସୁଇଁ

ରସୁଣ

ରାସୁଇଁ

ରାକ୍ଷସ

ରାଗସ

ରାଗ

କୁର୍କୁର

ରାଜ ଉଆସ

ରାଜାକ ଦଲାନ୍

ରାଜଜେମା

ରାଜା ଏରା

ରାଜପୁତ୍ର

ରାଜା ହନ୍‍ ସେଡ୍‍/ରାଜାହନ୍‍

ରାଜମିସ୍ତ୍ରି

ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ

ରାଜହଂସ

ହାଁସିଲ କଳ/ରାଜାହଂସ
< previous12Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App