भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಅಕಾರಾದಿ ಹಕಾರಾಂತ

[ಗು] ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಮೊದಲಕ್ಷರವಾದ ಅ ಇಂದ ಕೊನೆಯದಾದ ಹವರೆಗೆ [ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದರೆ ಇದು ಅಕಾರಾದಿಳಕಾರಾಂತ] (ಅಂತಕಾರಾದಿ ಹಕಾರಾಂತಸ್ವರವ್ಯಂಜನಭೇದಭಿನ್ನ ಶುದ್ಧಾಕ್ಷರಂಗಳುಮಂ ಆಯೋಗವಾಹಕಚತುಷ್ಕಮುಮಂ ಸಂಯೋಗಾಕ್ಷರಂಗಳುಮಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಹಸ್ತದೊಳ್ ಉಪದೇಶಂಗೆಯ್ದು: ಆದಿಪು, ೮. ೫೯ ವ)

ಅಕಾಲಕಾಲ

[ನಾ] ಅಕಾಲಪ್ರಳಯ (ಪ್ರಕುಪಿತಮೃಗಪತಿಶಿಶುಸನ್ನಿಕಾಶರ್ ಅತಿ ವಿಕಟಭ್ರೂಭಂಗರ್ ನಕುಲಸಹದೇವರ್ ಇರ್ವರುಂ ಅಕಾಲಕಾಲಾಗ್ನಿರೂಪಮಂ ಕೆಯ್ಕೊಂಡರ್: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೮)

ಅಕಾಲಚಕ್ರ

[ನಾ] ಅಪಮೃತ್ಯು (ಆವಂಗಕಾಲಚಕ್ರಮನೋವದೆ ಮಾಡಲ್ಕೆ ಚಕ್ರಮಿದು ಬಗೆದುದೊ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೫)

ಅಕುಲೀನ

[ನಾ] ಸದ್ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದವನು (ಕರಿಪತಿಯನೇಱಿ ಕೋಡಗಮಿರೆ ಕಂಡುದಱಿಂದಂ ಆದಿಭೂಪರ್ ಕಿಡೆ ಬೇಡರುಂ ಅಕುಲೀನರುಂ ಅತಿದುಶ್ಚರಿತ್ರರುಂ ಭೂಪರಪ್ಪರ್: ಆದಿಪು, ೧೫. ೩೭)

ಅಕೃತ್ಯ

[ನಾ] ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಲ್ಲದವನು (ದಂಡಮಂ ನಿನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಕೃತ್ಯರಂ ಅಂತು ಮಾಣ್ಬುದೇ ಬಗೆ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೮೮)

ಅಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯ

[ಗು] ಬೇಸಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯುವ (ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಪರಿಕ್ಷಯದೊಳ್ ಪ್ರಜಾಜೀವನೋಪಾಯ ಹೇತುಗಳ್ ಅಕೃಷ್ಟಪಚ್ಯಂಗಳಾಗಿ: ಆದಿಪು, ೬. ೭೨ ವ)

ಅಕ್ಕಟ

[ಅ] ವಿಷಾದಸೂಚಕ ಉದ್ಗಾರ (ಅರಗಿನ ಮನೆಯೊಳ್ ಪಾಂಡವರುರುದೞ್ಗಿದರಕ್ಕಟಯ್ಯೋ: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೭)

ಅಕ್ಕರ

[ನಾ] [ಅಕ್ಷರ] ವಿದ್ಯೆ (ಚಾಗದ ಭೋಗದ ಅಕ್ಕರದ ಗೇಯದ ಗೊಟ್ಟಿಯ ಅಲಂಪಿನಿಂಪುಗಳ್ಗಾಗರಮಾದ ಮಾನಸರೆ ಮಾನಸರ್: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೨೯); [ನಾ] ಅಕ್ಷರ, ಲಿಪಿರೂಪದ ವರ್ಣ (ಮೆಯ್ಯೊಳ್ ಅತ್ತಂ ಇತ್ತಂ ತೆಱೆದಿರ್ದ ಪುಣ್ಗಳ್ ಎಸೆವ ಅಕ್ಕರದಂತಿರೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಿಂ ಎಂಬಂತೆವೊಲಿರ್ದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೪೬)

ಅಕ್ಕರಗೊಟ್ಟಿ

[ನಾ] ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮೇಳ (ಅಕ್ಕರಗೊಟ್ಟಿಯುಂ ಚದುರರೊಳ್ವಾತುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೩೧)

ಅಕ್ಕಿ

[ನಾ] ಅಕ್ಷತೆಕಾಳು (ತಳಿರ್ಗಳ ತೊಂಗಲಿಂದಂ ಅಲರೋಳಿಗಳಲ್ಲುಗುವಂತೆ ಕೆಂದಳಂಗಳಿಂ ಉದಿರ್ವ ಅಕ್ಕಿಗಳ್: ಆದಿಪು, ೪. ೫೯); [ನಾ] ಬತ್ತದೊಳಗಿನ ಬೆಳ್ಳನೆ ಕಾಳು (ನಮಗಕ್ಕಿಗೊಟ್ಟು ಮಡಗೂೞುಣ್ಬಂದಮಂ ಪೋಲದೇ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೩೨)

ಅಕ್ಕುಂ

[ಕ್ರಿ] [√ಆಗು] ಆಗುತ್ತದೆ (ಘೋರತಪೋವೃತ್ತಿಯನಾಂತ ಪೆಂಪು ಅತಿಬಳಂಗಕ್ಕುಂ ಪೆಱರ್ಗಕ್ಕುಮೇ: ಆದಿಪು, ೧. ೮೧)

ಅಕ್ಕೆ

[ಕ್ರಿ] ಆಗಲಿ (ಸುರನದಿಯ ನೀರೊಳ್ ಮಿಂದು ಇನನಂ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ದೊರೆಯನೆ ಮಗನಕ್ಕೆ ಎಂದಾಹ್ವಾನಂಗೆಯ್ಯಲೊಡಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೯೧)

ಅಕ್ಕೆಮ

ಆಯ್ತಲ್ಲವೇ (ಚಕ್ರಂ ಪುಟ್ಟಿದೊಡೀಗಳ್ ಚಕ್ರೇಶ್ವರನೆಂಬ ಪೆಸರುಮಾಯ್ತಕ್ಕೆಮ ತಾಂ ಚಕ್ರೇಶನಾದೊಡಂ ತನ್ನಾಕ್ರಮಣಮಂ ಎನ್ನೊಳೇಕೆ ಕೆಮ್ಮನೆ ತೋರ್ಪಂ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೭೯)

ಅಕ್ರಮ

[ನಾ] ಕ್ರಮಹೀನತೆ (ಬರಲ್ಕೆವೇೞ್ಪುದನೞಿದೆಂ ವಿಕ್ರಮಮನುೞಿದೆಂ ಎನತೊಂದು ಅಕ್ರಮಮಂ ಸೈರಿಸೊಂದು ಸೂೞ್ ಚಕ್ರಧರಾ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೧೧೩)

ಅಕ್ಷಪಾತ

[ನಾ] ಕಣ್ಣ ನೋಟ (ಜಳಧರಸಮಯನಿಶಾಸಂಚಲಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಪಾತಂಗಳಿಂ ದೆಸೆಗಳಂ ನುಂಗುವಂತೆ ಮುಳಿದು ನೋಡಿ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೭೫ ವ)

ಅಕ್ಷಕ್ರೀಡೆ

[ನಾ] ಪಗಡೆಯಾಟ (ತನಗೆ ಸಾವಂ ಸಮಕಟ್ಟುವಂತೆ ಪಿಂಗಾಕ್ಷಂ ಅಕ್ಷಕ್ರೀಡೆಯಂ ಶಕುನಿಯೊಳ್ ಸಮಕಟ್ಟಿ: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೬೯ ವ)

ಅಕ್ಷಮಾಲಿಕೆ

[ನಾ] ಜಪಸರ (ಸರಿಗೆಯೊಳ್ ಸಮೆದ ಅಕ್ಷಮಾಲಿಕೆ ಪೊನ್ನ ಮುಂಜಿ ತೊಳಪ್ಪ ಕಪ್ಪುರದ ಭಸ್ಮರಜಃ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಕಮೊಪ್ಪೆ: ಪಂಪಭಾ, ೬. ೮)

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯೆ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಅಕ್ಕ ತದಿಗೆ, ಶ್ರೇಯಾಂಸನು ಆದಿಜಿನನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೆಸರು (ಅಕ್ಷಯದಾನಂ ನಿಮಗಕ್ಕಕ್ಷುಣ್ಣಮಿದೆಂದು ಪರಮ ಮುನಿ ಪರಸೆ ಬೞಿಕ್ಕಕ್ಷಯತೃತೀಯೆಯಿಂದಖಿಲಕ್ಷಿತಿಗಂ ನೆಗೞ್ದುದಲ್ತೆ ತತ್ಪುಣ್ಯದಿನಂ: ಆದಿಪು, ೧೦. ೬)

ಅಕ್ಷಯ ದಾನ

[ನಾ] [ಜೈನ] ಭಿಕ್ಷೆಯಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಯತಿಗಳು ಮಾಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದ (ಅಕ್ಷಯದಾನಂ ನಿಮಗಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷುಣ್ಣಂ ಇದೆಂದು ಪರಮದಾನಿ ಪರಸೆ: ಆದಿಪು, ೧೦. ೬)

ಅಕ್ಷರ

[ಕ್ರಿವಿ] ಮಾತಿಲ್ಲದೆ (ದಕ್ಷಿಣಕಟಮನೆ ಸಿವುಱುವ ದಕ್ಷಿಣರದನದೊಳೆ ಹಸ್ತಮಂ ಪೇಱುವ ಚೆಲ್ವು ಈಕ್ಷಣಹರಂ ಎನೆ ಜಯಮಂ ಅಕ್ಷರಮಱಿಪಿದುದು ಭರತರಾಜಮದೇಭಂ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೫೯)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App