भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Pampana Nudigani (Kannada)

Kamadhenu Pustaka Bhavana

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಮೇಚಕಾಚಳ

[ನಾ] ನೀಲಪರ್ವತ (ಸಂಚಾರಿತಮೇಚಕಾಚಳ ಚಕ್ರವಾಳರುಚಿ ಹರಿಕರಟಿಘಟಾಪ್ರಪಂಚ ರಾಗಕೇತನ ಚಂಚಳಾಂಚಳನಿಚಯದಿಂ: ಆದಿಪು, ೧೩. ೭೭ ವ)

ಮೇಚಕಿತ

[ಗು] ದಟ್ಟ ನೀಲಿಯ (ಉತ್ತುಂಗಮಣಿಭೂಷಣ ಮರೀಚಿಮೇಚಕಿತ ದೇವಾಂಗನಾನಿಕಾಯಸಮೇತಂ: ಆದಿಪು, ೨. ೬೯ ವ)

ಮೇಡು

[ನಾ] ಹಿಣಿಲು (ನಿಡುಗೋಡು ಮೇಡುಂ ಅಮರುತ್ತುಮಿರೆ ಇಱುಂಕಿದ ಕೆಚ್ಚಲ್ ಎತ್ತಂ ಎತ್ತಿದ ಕುಡಿವಾಲಂ ಆಂದೆಸೆಯೆ ಕರ್ಬಸುಗಳ್ ಪರಿಗೊಂಡುವಾಜಿಯೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೧೦೪)

ಮೇಣ್

[ಅ] ಅಥವಾ (ಬಾಳದಿನೇಶಬಿಂಬದ ನೆೞಲ್ ಜಲದೊಳ್ ನೆಲಸಿತ್ತೊ ಮೇಣ್ ಫಣೀಂದ್ರಾಳಯದಿಂದಂ ಉರ್ಚಿದ ಫಣಾಮಣಿಮಂಗಳರಶ್ಮಿಯೋ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೯೬)

ಮೇತ

[ನಾ] ಮೇಯುವಿಕೆ (ಸುೞಿಯದು ಗಾಳಿ ಮೃಗಂ ಕೆಯ್ವೞಿಗಳ ಮೇತದೊಳೆ ತಣಿದಪುವು ಪಂದಿಗಳುಂ ಪೞನವಿರ್ ಇಕ್ಕಿದುವು ಆದಂ ಪೞು ಪರಿದಾಡಲ್ ಕರಂ ಬೆಡಂಗವನಿಪತೀ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೩೮)

ಮೇದಿನಿ

[ನಾ] ಭೂಮಿ, ರಾಜ್ಯ (ಜೂದಾಡಿ ಸೋಲ್ತು ನನ್ನಿಗೆ ಮೇದಿನಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಂಡುನಂದನರ್ ಈಗಳ್ ಪೋದೊಡಮೇಂ ತಿಣುಕಾಗದೆ ಪೋದಪುದೇ ನಮ್ಮ ನೃಪತಿಗವು ತವುದಲೆಯೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೧೮)

ಮೇಪು

[ನಾ] ಮೇವು (ಕೞಿವುಂ ಉೞಿವುಂ ಕಾಪುಂ ಮೇಪುಂ ತೋಡುಂ ಬೀಡುಂ ದೆಸೆಯುಂ ಕೊಸೆಯುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೪೩ ವ)

ಮೇರುವ ಪೊನ್

[ನಾ] ಮೇರುಪರ್ವತದ ಚಿನ್ನ (ಮೇರುವ ಪೊನ್ ಕಲ್ಪಾಂಘ್ರಿಪದಾರವೆ ರಸದೊಱವು ಪರುಸವೇದಿಯ ಕಣಿ ಭಂಡಾರದೊಳುಂಟೆನೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೨೮)

ಮೇರೆ

[ನಾ] ಎಲ್ಲೆ (ಎಮ್ಮಾಳ್ವ ಷಟ್ಖಂಡಕಿಂತಿದಱಿಂದಿತ್ತೆಯೆ ಮೇರೆ ನೋಡಿಂ ಎಮಗೀ ಶೈಳೇಂದ್ರಮೆಂದೆಂದು ತೋಱಿದಂ .. .. ಹೈಮಾದ್ರಿಯಂ: ಆದಿಪು, ೧೩. ೬೯)

ಮೇರೆದಪ್ಪು

[ಕ್ರಿ] ಮೇರೆ ಮೀರು (ಅಂತು ವಿಳಯಕಾಲ ಜಳನಿಧಿಗಳಂತೆ ಮೇರೆದಪ್ಪಲ್ ಬಗೆದ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರ್ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮುನಿದ ಮೊಗಮಂ ಕಂಡು: ಪಂಪಭಾ, ೭. ೮ ವ)

ಮೇರೆಯಂ ದಾಂಟು

[ಕ್ರಿ] ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರು (ರಂಗತ್ತರಂಗ ವಾರ್ಧಿಚಯಂಗಳ್ ತಂತಮ್ಮ ಮೇರೆಯಂ ದಾಂಟುವೊಡಂ ಗಾಂಗೇಯನುಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಗಾಂಗೇಯನುಮೊರ್ಮೆ ನುಡಿದುದಂ ತಪ್ಪುವರೇ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೮೪)

ಮೇಲಪ್ಪ

[ಗು] ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ (ದಿವದೊಳ್ ಮೇಲಪ್ಪ ರತ್ನಂಗಳೆಂದನಿತಂ ಮುಂ ಮಣಿಮಾಳೆಗಿತ್ತಂ: ಆದಿಪು, ೨. ೧೮)

ಮೇಲಪ್ಪುದು

[ನಾ] ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸುವುವು, ಮುಂದಾಗುವುವು (ನಷ್ಟಂ ನಷ್ಟಂ ಮೃತಂ ಮೃತಂ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೞಲದಿರ್ ಮೇಲಪ್ಪುದಂ ಬಗೆ ಭೂಪತೀ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೨೨)

ಮೇಲಪ್ಪೊಡಂ

[ಅ] ಅತಿಶಯವಾದರೂ (ಮೇಲೆೞ್ದ ಬಲಂ ಕೋಟಿಗೆ ಮೇಲಪ್ಪೊಡಂ ಅನ್ಯ ವನಿತೆ ನೆಗೞ್ದೂರ್ವಶಿಗಂ ಮೇಲಪ್ಪೊಡಂ ಅಕ್ಕೆ ಎಂದುಂ ಸೋಲವು ಕಣ್ ಪರಬಲಾಬ್ಧಿಗಂ ಪರವಧುಗಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೪೭)

ಮೇಲುದು

[ನಾ] ಮೇಲುಹೊದಿಕೆ, ಸೆರಗು (ನೊಸಲಂ ತೊಂಗಲ್ಗುರುಳ್ ಮೇಲುದನೊಗೆವ ಕುಚಂ ಬೆನ್ನನಾ ನೀಳಕೇಶಪ್ರಸರಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೬); [ನಾ] ಉತ್ತರೀಯ (ರಿಪುಕುರಂಗಕಂಠೀರವನ ಕೆಯ್ಯೊಳ್ ವೈಕರ್ತನಂ ಸಾಯಲೊಡಂ ಮೇಲುದಂ ಬೀಸಿ ಬೊಬ್ಬಿಱಿದಾರ್ವ ಪಾಂಡವಪತಾಕಿನಿಯೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೧೮)

ಮೇಲೆ ಬೀೞ್

[ಕ್ರಿ] ಮೇಲೆ ಬೀಳು, [ಲೈಂಗಿಕಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ] ಮುಂದುವರಿ (ಪರಾಕ್ರಮಧವಳನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕಂ ಗಂಡಗಾಡಿಗಂ ರಂಭೆ ಸೋಲ್ತು ಸೈರಿಸಲಾಱದೆ ಏಕಾಂತದೊಳ್ ಮೇಲೆ ಬಿೞ್ದೊಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೨೮ ವ)

ಮೇಲೇೞ್

[ಕ್ರಿ] ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡು (ಸೆಣಸುವ ಅಹಿತರ್ ಮೇಲೇೞ್ವ ಉದ್ಯೋಗಮಂ ಬಗೆದಿರ್ದರ್ ಎನ್ನಣುಗಿನ ಅಳಿಯಂಗೆ ಎನ್ನಿಂ ಮೇಗಿಲ್ಲ ಕೂರ್ಪವರ್: ಆದಿಪು, ೪. ೯೦)

ಮೇಲ್

[ನಾ] ಮಿಗಿಲಾದುದು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು (ಪರಮಾರ್ಹಂತ್ಯಮನೆಯ್ದಲಿರ್ದುದಱಿಂ ಮೇಲುಂಟೆ ಸತ್ತ್ವಂ ಚರಾಚರಮಂ ನೆಟ್ಟನೆ ಪರ್ವಲಿರ್ದುದಱಿಂ ಮೇಲುಂಟೆ ವಿಜ್ಞಾನಂ: ಆದಿಪು, ೯. ೬೨)

ಮೇಲ್ಮಲೆಗೆಯ್

[ಕ್ರಿ] ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹುರುಡು ತೋರಿಸು, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡದೆ (ಕುರುಪತಿಗಿಲ್ಲ ದೈವಬಲಂ ಆಜಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಲೇಗೆಯ್ವರ್ ಆಗಳುಂ ಗುರು ಗುರುಪುತ್ರ ಸಿಂಧುಸುತರ್: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೭೦)

ಮೇಲ್ವಾಯ್

[ಕ್ರಿ] [ಮೇಲ್+ಪಾಯ್] ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗು (ಆತನ ಮೇಲ್ವಾಯೆ ರಾಗಿಸಿ ರೋಮಾಂಕುರಂ ಒಗೆದಂತೆ ಒಗೆದ ಕಳಿಕಾಂಕುರಂಗಳುಂ: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೧೨ ವ)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App